Jij bent het waard!

De caravan is een plek voor kinderen en jongeren die nood hebben aan samen op zoek gaan naar een manier om verlies een plek te geven. 

Verlies in de breedste zin van het woord.   

Bij verlies denken we vaak aan de dood, maar ook een echtscheiding, verhuis, pestgedrag...kan leiden tot pijn en het intense gevoel van verlies.

En al die zaken kunnen voor dat heftige verlies van onszelf leiden. Verlies van wie je bent en van je zelfvertrouwen. 


                                      Hoe ga ik om met al die emoties?                                                                      Stop ik ze weg of laat ik ze naar buiten stromen?                                                                      Waarom voel ik me zoals ik me voel?                                      Hoe kan ik al die chaos in mijn hoofd ontrafelen?

Deze vragen hoef je niet alleen te dragen, we doen dit samen!